Ekologická likvidace elektrických koloběžek a jejich komponentů

Odpady se musí recyklovat, pokud to jde. To samé platí pro staré elektrické přístroje jako jsou elektrické koloběžky a jejich komponenty.

Jsme registrování v kolektivním systému zpětného odběru a likvidace odpadů. V tomto programu je docílena maximální možná recyklace odevzdaných elektrospotřebičů a jejich komponentů.

Zde najdete veškerá sběrná místa společnosti ASEKOL a.s. pro zpětný odběr elektrospotřebičů >>>