V listopadu přicházejí mrazy - Jak správně uskladnit baterii z elektrické koloběžky Chopper

Pokud svou elektrickou koloběžku Chopper skladujete v prostorách, kde teplota padá pod 15 stupňů, je nutné baterii vyndat a uskladnit na místě, kde k těmto poklesům teploty nedochází.

Níže naleznete jednoduchý návod

1) Připravte nářadí
- imbus velikosti 3 mm na povolení podlážky
- elektrikářskou izolepu
- nástrčkový klíč velikosti 8 mm

2) Povolte 5 šroubů na podlážce a vyjměte ji. (u některých typů je podlážka přilepena - lze sejmout, šrouby jsou pod ní)

3) Otevřete krytku velké svorkovnice

4) Připravte si dva kusy elektrikářské izolepy o délce přibližně 5 cm

5) Povolte krajní matky u červeného a černého kabelu vedoucího přímo z baterie

POZOR na zkrat. Při povolování se nesmíte dotkout jiného kontaktu, jinak vyvoláte zkrat.

6) První povolte červený kabel vedoucí přímo z baterie, opatrně vyjměte bez dotyku čehokoliv jiného a zaizolujte jeho konec. Jako druhý stejným způsobem vyjměte černý kabel vedoucí od baterie a zaizolujte.

7) Odpojte druhý tenčí dvoukabel vedoucí ke zdířce nabíjení. (Pokud baterii budete chtít v době uskladnění dobíjet, vyjměte ještě zdířku nabíjední a později připojte k vyndané baterii = lze baterii nabíjet i při vyjmutí z koloběžky

8) Baterii vyjměte (obvykle je přilepená oboustrannou páskou) 

POZOR obal baterie a ani její vnitřní konstrukci nesmíte poškodit např.propíchnutím, promáčknutím a nebo podobným mechanickým poškozením.

9) Baterii uskladněte na suchém teplém místě do 35 stupňů Celsia

 

Jakmile budou teploty v místě, kde skladujete svou elektrickou koloběžku , vyšší než-li 15 stupňů Celsia, můžete baterii vrátit do koloběžky. Jedná se o stejný postup v opačném pořadí. 

PŘI ZAPOJOVÁNÍ BATERIE DO SVORKOVNICE PŘIPOJTE JAKO PRVNÍ ČERVENÝ KABEL

 

DŮLEŽITÉ JE BATERII PO VYNDÁNÍ Z ELEKTROKOLOBĚŽKY ZACHOVÁVAT V NABITÉM STAVU, ABY NEDOCHÁZELO K DEGRADACI ELEKTRICKÝCH ČLÁNKŮ = v případě nedodržení pak baterie nevykazuje téměř žádnou kapacitu!